Versiunea lui Nicolae Spătarul Milescu a Septuagintei va fi lansată mâine la Iaşi

Arhiepiscopia Iașilor Martie 9, 2017   Autor: Tudorel Rusu

La dezbaterea care va avea loc pe marginea volumului vor fi invitaţi prof. dr. Mircea Ciubotaru, prof. dr. Andrei Hoişie, directorul Editurii Universităţii „Alexandru Ioan Cuza“, prof. dr. Alexandru Gafton, conf. dr. Ioan Lihaciu, decanul Facultăţii de Litere, conf. dr. Ioan Milică, director al Departamentului de Românistică, coordonatorul volumului - prof. dr. Eugen Munteanu - şi prof. dr. Ion Vicovan, decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae“ din Iaşi.

„La Editura Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» a apărut recent, sub titlul «Vechiul Testament Septuaginta. Versiunea lui Nicolae Spătarul Milescu» (Ms. 45 de la Biblioteca din Cluj a Academiei Române), o ediţie critică a unuia dintre cele mai importante texte ale culturii româneşti vechi, text rămas inedit până astăzi! Este vorba despre traducerea integrală a Vechiului Testament, efectuată în prima jumătate a secolului al XVII-lea de marele cărturar român Nicolae Spătarul Milescu. Păstrat într-un somptuos manuscris conservat la filiala din Cluj a Bibliotecii Academiei Române (Ms. 45), versiunea lui Nicolae Spătarul Milescu a fost luată ca bază textuală de învăţaţii de la Bucureşti care au tipărit Biblia românească integrală la 1688, la îndemnul şi cu sprijinul principelui Şerban Cantacuzino. Întrebuinţând câteva din cele mai bune ediţii critice ale textului biblic existente în epocă, versiunea lui Nicolae Spătarul Milescu reprezintă prima transpunere într-o limbă modernă a textului grecesc al Vechiului Testament, cunoscut sub numele de Septuaginta. Cuprinzând pe lângă textul integral al Ms. 45 (facsimil color însoţit de transcrierea interpretativă a originalului chirilic) un bogat aparat critic (prefaţă, notă asupra ediţiei, introducere, note şi comentarii filologice, indice general de cuvinte şi forme, indice de nume proprii, rezumate în limbile engleză, franceză, germană şi rusă, o secţiune iconografică), masivul volum (2.620 de pagini format in folio, 8,100 kg, 1.350 lei) va fi lansat oficial pe data de 10 martie 2017, ora 17:00, în Sala Ferdinand a Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi“, se arată în comunicatul oficial al evenimentului de lansare.

Lucrarea a fost realizată în cadrul Centrului de Studii Biblico Filologice al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi, de un colectiv de filologi format din prof. dr. Eugen Munteanu (coordonator), CS II dr. Ana Maria Gînsac, conf. Dr. Ana Maria Minuţ, dr. Lucia-Gabriela Munteanu şi CS II dr. Mădălina Ungureanu.

Citește alte articole despre: actualitate, Arhiepiscopia Iasilor, stiri