Simpozionul „Tinerii: un neam, o credinţă, o simţire“

Arhiepiscopia Iașilor Februarie 6, 2018

Părintele Mircea Stoleriu, parohul bisericii, a remarcat faptul că Ziua Mondială a Tineretului Ortodox este un bun prilej  de a invita şi a provoca tinerii la diverse activităţi în Biserică, „cu menirea de a le întări conştiinţa  identităţii creştin-ortodoxe, de a-i integra şi a-i face activi, „mădulare vii“ ale Bisericii. În dimineaţa zilei tinerii au participat la Sfânta  Liturghie, apoi, de la ora 13, s-a derulat prima sesiune a Simpozionului, la care au participat elevi şi profesori da la mai multe şcoli şi din diverse localităţi: Corul Colegiului Naţional de Artă „Octav Băncilă” din Iaşi - Prof. Elena Chirvase; Grupul instrumental „Intermezzo” al Colegiului Naţional Iaşi - Prof. Gabriela Rusu; Adrian Petraş, chitară, Colegiul Naţional Iaşi - Prof. Camelia Chihăroi; elevi de la Şcoala Gimnazială „D. D. Pătrăşcanu” Tomeşti, care au prezentat sceneta „1 Decembrie” - Prof. coordonator Georgeta Murăraşu; Corul „Anghelos” al Şcolii Gimnaziale „Ion Simionescu” Iaşi. De asemenea, ne-am bucurat de recitările de excepţie ale Cezarei Niţă, Dianei Hrapciuc şi Mădălinei Chirilă, elevi coordonaţi de Prof. Mihaela Cojocaru de la  Şcoala Gimnazială „Ion Simionescu” Iaşi şi, seara, de un mic recital de vioară susţinut de Şerban Casian. Împreună cu Părintele Adrian Dinu, am vorbit elevilor despre sensul şi valoarea unităţii naţionale şi de credinţă.”

În aceeaşi zi, de la ora 18.00, au fost susţinute prelegeri legate de tema Simpozionului. În cuvântul său, Părintele Constantin Sturzu, Consilier al Sectorului Comunicare şi Relaţii Publice al Arhiepiscopiei Iaşilor, a explicat de ce este atât de importantă apartenenţa la un neam şi la o familie anume: „Există, din păcate, tendinţa la unii de a se detaşa de neamul în care s-au născut, de a-şi nega obârşia. Predispoziţia aceasta este mai evidentă cu precădere când ajunge omul în diaspora, alimentată fie din jena de a nu fi asociat cu anumite fapte reprobabile ale conaţionalilor, fie din dorinţa, firească până la un punct, de a începe o viaţă nouă, fie din dezgustul pentru felul în care a fost tratat în România. Dar astfel de atitudini nu pot aduce pace în inima nimănui. Faptul de a fi români, născuţi şi crescuţi în această ţară, faptul de a face parte dintr-o anumită familie, că avem un tată şi o mamă, măcar biologic vorbind – toate acestea nu mai pot fi schimbate. Elementele acestea fac parte integrantă din identitatea noastră, nu putem renunţa la ele decât cu riscul de a ne înstrăina de noi înşine. Soluţia este asumarea şi integrarea tuturor, iar aceasta nu se poate face decât cu ajutorul lui Dumnezeu, Care ne poate ajuta să transformăm în daruri ceea ce am fi tentaţi să numim a fi povară sau chiar blestem. Eu am încredere că rugăciunile atâtor sfinţi români care «au îngrăşat» cu trupurile lor pământul românesc vor ajuta şi generaţiile actuale şi pe cele viitoare să-şi găsească rostul pe acest pământ, dar mai ales să identifice modul popriu de a intra în bucuria Domnului”.

Invitatul surpriză al serii a fost Părintele Arhimandrit Siluan Şandor, Consilier misionar-pastoral al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei şi Portugaliei, aflat câteva zile la Iaşi cu scopul de a se documenta pentru lucrarea sa de doctorat. Având o bogată experienţă în activităţile cu tinerii, încă de pe vremea când slujea în zona Mureşului, Sfinţia Sa a oferit câteva repere obligatorii pentru o fructuoasă pastoraţie a acestei categorii de vârstă: „Tinerii sunt deschişi şi foarte sensibili la tot ce înseamnă onestitate. Nu pot fi păcăliţi. Dacă te simt că nu trăieşti ceea ce propovăduieşti, că nu eşti autentic, te taxează imediat, nu-i poţi apropia de Biserică cu predici la toată vremea. La începutul misiunii mele în rândul tinerilor, după câteva eşecuri în abordare, am înţeles că trebuie să-i întreb pe ei şi să-i rog să mă ajute să învăţ cum se poate lucra cu ei. Dacă un preot doreşte să înceapă o lucrare cu tinerii, e musai să înveţe mai întâi să vorbească pe limba tinerilor. De altfel, aici se aplică principiul paulin: «tuturor m-am făcut toate».”

Lector univ. dr. Bogdan Constantin Neculau, de la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei din cadrul Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, a remarcat importanţa oganiizării simpozionului, subliniind faptul că tema acestei ediţii nu este întâmplător aleasă, fiind un interesant subiect de dezbatere, mai ales în 2018, care este în Biserica Ortodoxă anul omagial al unităţii de credinţă şi de neam, anul comemorativ al făuritorilor Marii Uniri de la 1918 şi că educaţia patriotică, în spiritul şi pentru valorile naţional-identitare trebuie să fie un deziderat al tuturor şi al fiecăruia în parte. „Tinerii de astăzi trebuie să fie mărturisitori ai valorilor care ne definesc ca popor creştin: credinţă, ţară, dragoste de neam şi de aproapele, familie, solidaritate, dreptate, adevăr, toleranţă etc. Nu există  - sau, cel puţin, nu ar trebui să existe - o contradicţie între tradiţional şi modern, ci vorbim de o perpetuare a valorilor moştenite care trebuie transmise mai departe, nealterate, pentru a putea avea garanţia dăinuirii ca neam. Dacă vrem să schimbăm ceva la societatea actuală (de care ne tot plângem), este important ca fiecare, acolo unde se află, la nivel individual sau de grup, să se manifeste în spiritul acestor valori. Afirmarea credinţei şi a dragostei de neam trebuie să fie în firescul lucrurilor, deoarece sunt valori pentru care strămoşii noştri s-au jertfit şi ei ne sunt astăzi repere de dreptate şi demnitate, dându-ne, peste timp, statornică poruncă de a iubi şi a nu distruge această ţară. Tinerii au datoria sfântă de a mărturisi credinţa în care ne-am născut şi de a purta cu  mândrie numele de român, oriunde ar fi. Şi sunt multe exemple de astfel de mărturisire. Un exemplu grăitor în acest sens este manifestarea tinerilor ascoreni din întreaga ţară care, pe 1 ianuarie 2018, au marcat începutul aniversării Centenarului Marii Uniri, scriind „100”, cu torţe, pe Dealul Crucii de la Mănăstirea Putna. Sfântul Voievod Ştefan ne cheamă să ne întărim în credinţă şi dragoste de neam, călcând cu smerenie şi demnitate pe urmele strămoşilor, bucurând întreg neamul românesc şi pe Dumnezeu.

...Să nu ezităm să investim în educaţia de calitate. Este cea mai bună investiţie cu putinţă. Dar să nu uităm un lucru: un om educat este de folos sieşi şi societăţii, bucurându-se de preţuirea celor din jur. Un om educat în spiritul valorilor creştine se bucură, pe lângă acestea, de „preţuirea” lui Dumnezeu şi a neamului.

Pr. Conf dr. Adrian Dinu, slujitor la Biserica Adormirea Maicii Domnului – Galata – Iaşi şi cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă Dumitru Stăniloae  din Iaşi, a deschis cuvântul sau cu sublinierea câtorva idei ale antevorbitorilor, arătând importanţa, frumuseţea şi necesitatea sărbătoririi unei astfel de zile. A amintit apoi de textele biblice referitoare la doi episcopi tineri, ucenici ai Sf. Apostol Pavel, adică Timotei şi Tit. «În Epistolele către aceştia, Apostolul neamurilor oferă sfaturi duhovniceşti şi practice pentru o bună conduită creştină într-o lume în care nu era uşor de trăit.» Cuprinzând o parcurgere diacronică a epocilor din istoria Bisericii, Părintele Adrian Dinu a subliniat contribuţia tinerilor creştini pe parcursul veacurilor la misiunea Bisericii.

 „Valoarea expunerilor ca şi numărul mare  de participanţi (aproximativ 500 -  la cele două sesiuni) au făcut ca Simpozionul să fie o reuşită şi ne-au dat curaj şi încredere pentru viitor. Luând în calcul şi opinia credincioşilor preyenţi, credem că a fost o inspirată, emoţionantă şi frumoasă manifestare şi îmbinare de credinţă şi patriotism.”, a conchis Părintele paroh Mircea Stoleriu, moderatorul evenimentului.

Citește alte articole despre: actualitate, Arhiepiscopia Iasilor, stiri