Şedinţe de lucru cu părinţii protopopi din Arhiepiscopia Iaşilor pe tema situaţiilor de urgenţă

Arhiepiscopia Iașilor Martie 20, 2017   Autor: Tudorel Rusu

Aceste şedinţe de lucru s-au vrut a fi o continuare a implementării conceptului de „Managementul integrat al riscului“, elaborat în anul 2015 şi prezentat în cadrul Simpozionului organizat cu binecuvântarea IPS Părinte Mitropolit Teofan la Colegiul „Sfântul Nicolae“ din Iaşi în luna în decembrie 2015, unde au participat reprezentanţi ai mai multor instituţii ieşene (I.S.U., I.T.M., Direcţia Patrimoniu, Crucea Roşie, Agenţia de Protecţia Mediului), cu obiectivul de a fi diseminat şi aplicat ca format de lucru în unităţile şi subunităţile Centrului eparhial Iaşi.

Mai multe detalii despre şedinţele de lucru din zilele de 13, 14 şi 15 martie ne-a oferit pr. Alin-Cristian Preotu, inspector eparhial în cadrul Comitetului de sănătate şi securitate în muncă al Arhiepiscopiei Iaşilor: „La aceste întâlniri de la Piatra Neamţ şi de la Botoşani am invitat şi reprezentanţi ai inspectoratelor de pompieri, de la I.S.U. «Petrodava» - Neamţ şi de la I.S.U. «Nicolae Iorga» - Botoşani, iar la Iaşi au fost prezenţi un colonel şi doi căpitani, dar şi subprefectul Răzvan Bogdan Abalaşi, care are responsabilităţi şi pentru Situaţiile de Urgenţă din partea Prefecturii şi care ne-a asigurat că ne sprijină în demersurile noastre de a ajuta comunităţile eclesiale în acţiunile de prevenire, dar şi de intervenţie în caz de calamităţi, dezastre etc. De asemenea, alături de părinţii protopopi, au fost prezente şi persoanele desemnate cu atribuţii de SSM şi PSI din cadrul protopopiatelor. Precizez că la aceste întâlniri am fost însoţit de părintele Micloş Menessy, director AIDROM pentru Situaţii de Urgenţă, şi de părintele Radu Pavel Alexandru, responsabil SSM şi PSI Iaşi 1 şi colaborator AIDROM. Amintesc şi faptul că, împreună cu părintele Radu Pavel, reprezint Arhiepiscopia Iaşilor în cadrul «Platformei naţionale pentru reducerea riscurilor la dezastre», care este formată din Comitetul naţional şi care funcţionează ca organism naţional multisectorial şi interdisciplinar cu rol consultativ în stabilirea strategiilor şi programelor privind reducerea riscurilor la dezastre“.

Şedinţele de lucru s-au desfăşurat pe trei secţiuni, o componentă SSM-PSI (pr. Alin-Cristian Preotu), o prezentare a activităţilor şi a disponibilităţilor financiare ale AIDROM pe direcţia Situaţii de Urgenţă (pr. Micloş Menessy) şi o prezentare a G.A.L.- urilor (pr. Radu Pavel Alexandru).

„Dezbaterea a fost interactivă, cu prezentări de materiale audio-video, cu o sesiune de întrebări şi răspunsuri, prilej prin care apreciez că s-au lămurit multe aspecte referitoare la cerinţe, obligaţii şi responsabilităţi ale conducătorilor de unităţi bisericeşti, care sunt sub incidenţa prevederilor legale legate de arealul bisericesc. Consider că întrunirile din cele 3 judeţe cu părinţii protopopi, cu persoanele desemnate şi cu reprezentanţii ISU au fost de bun augur, edificatoare şi eficiente datorită abordării acestor problematici la masa rotundă, când fiecare participant a avut posibilitatea să se exprime şi să ia cunoştinţă unul de la altul despre chestiunile care privesc bunul mers al activităţilor fiecăruia pe fondul colaborării instituţionale într-un climat de legalitate şi bună rânduială a vieţii“, a concluzionat părintele Alin-Cristian Preotu.

Citește alte articole despre: actualitate, Arhiepiscopia Iasilor, stiri