Ședința Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Iaşilor – comunicat de presă

Arhiepiscopia Iașilor Februarie 4, 2023

În data de 4 februarie 2023, în Sala „Iustin Moisescuˮ a Centrului eparhial Iași, s-au desfășurat lucrările ședinței anuale de lucru a Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Iașilor. După slujba Sfintei Liturghii, cu binecuvântarea și sub președinția Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Teofan, s-a întrunit acest organism deliberativ care a examinat și a aprobat rapoartele de activitate ale tuturor sectoarelor Centrului eparhial. Alături de membrii Adunării eparhiale, la ședință au mai participat reprezentanți ai mănăstirilor, ai protopopiatelor, ai școlilor teologice din eparhie și ai unor fundații sau asociații care își desfășoară activitatea, cu binecuvântarea Chiriarhului, pe teritoriul canonic al Arhiepiscopiei Iașilor. Vă prezentăm mai jos o sinteză a activității Arhiepiscopiei Iașilor în 2022.

(Biroul de Presă al Arhiepiscopiei Iașilor)

***

Roade ale rugăciunii

și ale străduinței de a împlini cuvântul Evangheliei

– o sinteză a activității Arhiepiscopiei Iașilor în anul 2022 –

 

În Arhiepiscopia Iașilor, în anul mântuirii 2022, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Teofan și Preasfințitul Părinte Episcop-vicar Nichifor Botoșăneanul au săvârșit Sfânta Liturghie, Sfinte Taine sau ierurgii în lăcașuri de cult din toate cele 13 protopopiate, efectuând 237 vizite pastorale și misionare la parohii și filii și 184 de vizite la mănăstiri și schituri din eparhie, săvârșind 37 de slujbe cu prilejul sfințirii, resfințirii sau punerii pietrei de temelie la diferite biserici. Pe parcursul anului trecut, au fost hirotoniți întru diacon 26 de candidați și 21 de diaconi hirotoniți întru preot. De asemenea, cei doi ierarhi au vizitat școlile teologice, au acordat audiențe, s-au întâlnit cu autoritățile locale și au fost prezenți la diferite evenimente, au participat la ședințele Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, ale Sinodului Mitropolitan, ale Permanenței Consiliului Eparhial și ale Consiliului Eparhial.

Parohia și mănăstirea ‒ loc de mântuire

Arhiepiscopia Iașilor cuprindea, la finele anului 2022, un număr de 1.232 parohii și 27 de filii, grupate în 13 protopopiate, în care slujesc 1.170 de preoți. Alți 47 de preoți și-au dedicat slujirea unor persoane din instituții bugetare precum spitalele, unitățile militare, azilele de bătrâni, penitenciarele sau școlile speciale ale comunităților celor cu deficiențe de auz și vorbire.

Întreaga activitate a Arhiepiscopiei Iașilor a fost posibilă și prin osteneala persoanelor încadrate pe 3.630 de posturi din unitățile de cult și subunitățile Centrului Eparhial, care și-au împlinit slujirea cu sprijinul nemijlocit al credincioșilor din parohii, în număr de aproximativ 1.500.000.

În cele 102 așezăminte monahale (67 de mănăstiri și 35 de schituri) se nevoiesc 1.705 de viețuitori. Anul trecut, în obștile monahale din Arhiepiscopia Iașilor au fost săvârșite 27 de tunderi în monahism și 13 rasoforii. Față de anul anterior, în anul 2022 s-a înregistrat o ușoară creștere a numărului de viețuitori din mănăstiri, explicabilă prin închinovierea a 51 de noi persoane.

O sinaxă monahală cu stareții și starețele din Mitropolia Moldovei și Bucovinei a avut loc anul trecut, în ziua de 10 mai 2022, la Mănăstirea Văratec, județul Neamț, cu tema „Rugăciunea în viața monahului de azi”. Dincolo de problemele administrative ale Sectorului Exarhat, s-au căutat mai ales soluții pentru îmbunătățirea vieții duhovnicești din toate așezămintele monahale, de asigurare a unui climat de pace și frățietate în obști, de menținere vie și curată a rugăciunii liturgice.

Oficiul canonic-juridic a continuat misiunea de a promova dialogul și buna înțelegere în cadrul raporturilor juridice ale instituției, veghind asupra actelor juridice încheiate sau reprezentând instituția acolo unde legislația prevede și permite acest lucru. În cadrul Arhiepiscopiei Iașilor, la finele anului trecut existau un număr de 38 de asociații sau fundații și alte structuri asociative bisericești sau laice care sunt înființate sau funcționează cu binecuvântare arhierească.

Educație și formare

În anul universitar 2021-2022, la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași, au fost înscriși 946 studenți, din care 674 la forma de învățământ Licență, 223 la Master și 49 la Doctorat. 126 candidați au fost licențiați, 112 studenți au absolvit masteratul și au fost acordate 9 titluri de doctor. Din numărul total de studenți, masteranzi și doctoranzi, 41 au fost din afara granițelor țării. Instituția tutoriatului numără acum 14 profesori tutori.

În cele șase seminarii din Arhiepiscopia Iașilor au fost școlarizați 1.005 elevi, dintre care au promovat 962. Au absolvit cursurile seminariale 232 elevi.

În județele din Arhiepiscopia Iașilor, disciplina Religie a fost predată în anul școlar 2021-2022 de 591 cadre didactice, iar filialele Asociației Părinți pentru Ora de Religie (APOR) numără în total 9.250 de membri.

În anul școlar 2021-2022, în cadrul Fundației Varlaam Mitropolitul, la Liceul Teoretic Varlaam Mitropolitul din Iași au fost înscriși 428 elevi (pentru ciclurile primar, gimnazial și liceal), respectiv 117 copii la grădiniță.

Centrul de Formare Continuă a dezvoltat și organizat:

 • Cursurile pentru obținerea gradelor profesionale în preoție, la care au participat 112 preoți din cele patru eparhii ale Mitropoliei Moldovei și Bucovinei.
 • Masterul Profesional de Misiune și Slujire Pastorală; în anul universitar 2021-2022 au fost înscriși un număr de 49 de studenți, iar în anul universitar 2022-2023 sunt înscriși un număr de 41 de studenți.
 • Programul de Mentorat în Seminariile Teologice din cadrul Arhiepiscopiei Iașilor; sunt implicați un număr de 59 de mentori și 549 elevi.
 • Cursurile de perfecționare a cântăreților bisericești, care s-au încheiat în anul 2022 cu ultimele 5 sesiuni de formare.
 • Programul de formare a profesorilor de Religie, care a debutat în 2022 cu etapa de formare (2 sesiuni) a profesorilor debutanți (total: 20 de participanți).
 • Cursurile autorizate de formare profesională, care au debutat în 2022 și au întrunit un total de 44 de participanți.

În anul 2022, au intrat în Biblioteca Dumitru Stăniloae un număr de 47.000 de volume cărți și 2.000 de volume periodice, fondul total existent la sfârșitul anului fiind de 140.533 de volume inventariate, dintr-un total de 188.000 de volume existente. Catalogul online cuprinde 92.136 de exemplare prelucrate informatizat și a fost accesat în anul curent de 22.103 ori. Au fost împrumutate și restituite direct și online, în total, 17.645 de volume. În anul 2022 s-au înscris 341 de cititori noi, iar 533 de cititori și-au activat contul existent, frecventând biblioteca de 13.846 ori.

În anul 2022, în comunitatea Colegiului Sfântul Nicolae au fost 88 de membri, la care s-a adăugat comunitatea de fete – 17 studente. Membrii colegiului au implementat peste 80 proiecte ce însumează un număr de peste 45.000 de ore de voluntariat.

Activitatea Biroului de catehizare al Arhiepiscopiei Iașilor poate fi rezumată astfel: Concursul național catehetic Rugăciunea în viața mea – training-uri la care au participat 110 preoți; 130 de cateheze demonstrative; a IX-a ediție a Consfătuirii catehetice. Proiecte noi: Mapă cu instrumente de catehizare; patru noi afișe catehetice; atelier de lucru pentru echipa de catehizare din cadrul Colegiului Sfântul Nicolae, sub genericul: Cuvânt cu putere multă. Sugestii pentru alcătuirea unei cateheze.

Sectorul învățământ a organizat sau a susținut o serie de evenimente, dintre care: Simpozionul Internațional Dumitru Stăniloae, Festivalul Internațional de Muzică Bizantină de la Iași și Concertul de Crăciun al Mitropoliei.

Cultură și comunicare

Prin toate proiectele desfășurate pe parcursul anului 2022 s-a urmărit întărirea in credință a celor care in mod constant accesează resursele editoriale și mediatice (cărțile editurii și conținutul portalului doxologia.ro), dar și apropierea de valorile creștine a celor indiferenți religios sau nedeplin inițiați in privința învățăturilor Bisericii.

Editura și Tipografia Doxologia au editat și tipărit un număr de 242 titluri, din care 91 titluri noi și 151 retipăriri, într-un tiraj cumulat de 182.759 de exemplare.

Între noile apariții editoriale din 2022, menționăm în mod deosebit următoarele titluri:

 1. Sfântul Grigore Palama, Omilii;
 2. Valentina Pelin, Bibliotecile Mănăstirilor Neamț și Noul Neamț în contextul culturii românești. Obștea paisiană din vatra nemțeană până în 1859;
 3. Valentina Pelin, Obștea paisiană din vatra nemțeană până în 1859;
 4. Autobiografia Sfântului Paisie de la Neamț (editori Prof. Marina Vraciu și Monahia Maria Giosanu);
 5. Norman Russell, Sfântul Grigore Palama și nașterea palamismului în perioada modernă.

Editura Doxologia a inițiat anul trecut noi contracte în vederea achiziționării unor drepturi de autor cu Ancient Faith Publishing (SUA); SPCK Press (Society for Promoting Christian Knowledge, UK); Penguin Random House – Germania și Elidia Press (FR).

În cadrul Centrului Cultural Misionar Doxologia, la 10 ani de activitate de traducere și publicare a scrierilor Sfinților Părinți, s-a înființat Centrul de Studii Patristice Sfântul Maxim Mărturisitorul. I s-a alocat un sediu nou în incinta Parohiei Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul din Iași.

Portalul doxologia.ro a continuat să ofere vizitatorilor online, în 2022, materiale duhovnicești și informații din viața bisericească, iar Radio Doxologia a avut emisie pe internet, oferind ascultătorilor slujbele de la Catedrala Mitropolitană din Iași, muzică psaltică și, în luna decembrie, un flux continuu de colinde.

Între evenimentele organizate anul trecut, de amploare deosebită și impact semnificativ a fost Simpozionul internațional Moștenirea spirituală și culturală a Sfântului Paisie de la Neamț. 300 de ani de la naștere (1722-2022) (Iași și Mănăstirea Neamț, 13-16 noiembrie 2022).

Sectorul Comunicare și Relații Publice s-a implicat, de-a lungul anului 2022, mai mult în relaționarea cu reprezentați din presă sau din alte medii de formare a opiniei publice. Anul trecut a continuat realizarea unor emisiuni săptămânale de spiritualitate religioasă difuzate de posturile TVR Iași, Iași TV Life, TeleM, Infinit TV, la care s-au adăugat două emisiuni cu specific religios realizate de televiziunile Telemoldova Plus și TeleM Botoșani. De menționat, de asemenea, este și colaborarea foarte bună cu Radio Iași, care realizează emisiunea săptămânală de spiritualitate „Lumina credinței” și transmite, în fiecare duminică și la anumite sărbători, slujba Sfintei Liturghii de la Catedrala Mitropolitană din Iași sau, ocazional, din alte biserici din Mitropolia Moldovei și Bucovinei.

În colaborarea cu Doxologia Media, anul trecut s-a realizat și a început implementarea proiectului Calendarul de evenimente al Arhiepiscopiei Iașilor, de utilitate internă, dar anunțat săptămânal și prin intermediul presei.

Anul trecut a debutat seria de întâlniri organizate sub genericul „Ne vedem la Mitropolie”, care vor continua și în următori ani cu lansări de carte și conferințe, concerte, proiecții de film sau expoziții, cu un specific rezumat prin trei cuvinte cheie: „prelegeri”, „dialoguri”, „comuniune”.

Filantropie și grijă pentru sănătate

În plan social-filantropic, Arhiepiscopia Iașilor sprijină persoane și familii afectate de sărăcie și suferință prin activități, proiecte și programe filantropice, de asistență socială și medicală, derulate în acord cu tradiția și învățătura Bisericii. Este de menționat faptul că anul 2022 a marcat implicarea eparhiei noastre în asistența și sprijinul refugiaților ucraineni, stabiliți temporar în țară sau aflați în tranzit, începând cu luna februarie.

Misiunea social-filantropică a fost îndeplinită pe trei mari componente, după cum urmează:

1) Activitatea filantropică a parohiilor, mănăstirilor și a preoților misionari din unități bugetare. Acestea au oferit servicii de tip cantină socială, centru de zi, beneficii financiare și materiale și altele pentru persoane și familii defavorizate. Au fost asistați peste 288.000 de beneficiari, utilizându-se un buget de aproximativ 28,8 milioane lei.

1.1) Asistența filantropică a refugiaților din Ucraina

Pe parcursul anului, prin implicarea voluntarilor preoți și mireni (între 50 și 420 de persoane, funcție de evoluția evenimentelor), au fost organizate mai multe campanii de strângere de fonduri (peste 900.000 lei colectați) și parteneriate de colaborare în valoare de peste 460.000 euro cu Organizația Internațională pentru Migrație (OIM), Federația „Filantropia” a Patriarhiei Române, Fundația „Bethany”, Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale-FONSS, World Vision, AidRom etc., pentru sprijinirea refugiaților ucraineni, stabiliți temporar în țară sau aflați în tranzit, precum și a celor care au rămas în Republica Moldova sau în Ucraina.

Astfel, de la început au funcționat, în cele trei puncte vamale cu Republica Moldova (Sculeni, Stânca Costești și Rădăuți Prut), centre de primire a refugiaților (cu containere modulare amenajate), care activează și în prezent. Refugiații, stabiliți temporar în țară sau aflați în tranzit, au primit, pe parcursul întregului an, servicii de hrană caldă, cazare, produse alimentare și igienico-sanitare, servicii religioase, educaționale, medicale, pelerinaje etc. De asemenea, au fost organizate zece transporturi umanitare în România (4), Ucraina (2) și Republica Moldova (4), cu materiale și alimente.

2) Activitatea unităților social-filantropice, care furnizează 55 de servicii sociale (acreditate sau în curs de acreditare), prin Birouri de asistență socială cu Centre comunitare de suport pentru situații de urgență și criză, cantine sociale, centre rezidențiale și de zi pentru copii, bătrâni și persoane defavorizate etc. Ele funcționează pe lângă Centrul eparhial, protopopiate, parohii sau mănăstiri și ONG-uri bisericești.

Între acestea se evidențiază și anul acesta Fundația „Solidaritate și Speranță” care, la aniversarea a 20 ani de activitate, a gestionat șapte proiecte europene și nouă centre sociale licențiate, respectiv Asociația „Glasul Vieții” din Iași, coordonată de Părintele Dan Damaschin, care, prin atragere de fonduri din comunitate, sprijină un număr mare de beneficiari defavorizați.

În total, au primit servicii sociale primare și specializate, acreditate, peste 21.000 de beneficiari, utilizându-se un buget de peste 37,5 milioane lei.

3) Activitatea medicală filantropică

În anul 2022, în cadrul Spitalului și Policlinicii „Providența” a fost continuată activitatea de furnizare de servicii medicale în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate din Iași și în regim de coplată de la pacienți.

Fundația Medicală „Providența” a Arhiepiscopiei Iașilor a oferit servicii clinice și paraclinice pentru 4.050 pacienți și are, din acest an, și trei compartimente noi: ortopedie, gastroenterologie și dermatologie. Unitățile medicale din teritoriu, de pe lângă mănăstirile Agapia, Văratec și Petru-Vodă, au continuat și în 2022 să ofere servicii socio-medicale în regim gratuit. Astfel, serviciile medicale gratuite, oferite de un număr de opt unități medicale din Arhiepiscopia Iașilor, au contabilizat un buget total de peste 2,4 milioane lei, pentru 6.566 de beneficiari din categoriile vulnerabile sau defavorizate.

Misiunea de a călăuzi întru Viață

Sectorul de misiune, statistică și prognoză pastorală a continuat și în anul 2022 proiectele din anii precedenți, venind în sprijinul preoților și în întâmpinarea nevoilor sufletești ale credincioșilor din eparhie.

1) În contextul „Anului omagial al rugăciunii în viața Bisericii și a creștinului” și „Anul comemorativ al Sfinților isihaști Simeon Noul Teolog, Grigorie Palama și Paisie de la Neamț”, prin Departamentul Misionari Protopopești au fost organizate 13 conferințe preoțești de primăvară și 13 conferințe preoțești de toamnă, prezidate de Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Teofan și de Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, cu tema „Rugăciunea în viața preotului”, respectiv „Isihasm și modernitate. Mai are loc isihasmul în modernitate?”. Misionarii protopopești au efectuat 199 vizite pastorale și 102 slujbe misionare și au participat la 206 de întâlniri ale Cercurilor misionare.

2) Departamentul Misiune pentru Tineret și-a desfășurat activitatea urmărind îndeplinirea viziunii sale: formarea unei generații de tineri – mădulare vii în Trupul lui Hristos. Cea de-a XIII-a ediție a Taberei Nemțișor a reunit 600 de participanți, tema evenimentului fiind Despre rugăciune sau cum să câștigăm timpul, iar la cea de-a IX-a ediție a Taberei copiilor de preot au participat 100 de tineri. În 75 de parohii din mediul rural s-a organizat Tabăra din pridvorul Satului, beneficiari fiind 7.400 de tineri și copii. În cele 13 protopopiate ale eparhiei au avut loc Întâlnirile anuale cu tinerii din protopopiate, cu participarea a 1.620 de tineri și 89 preoți moderatori, tema abordată fiind Rugăciunea – întâlnirea cu Dumnezeu și cu mine însumi.

În perioada 31 iulie - 7 august s-a desfășurat Pelerinajul Pe urmele sfinților nemțeni, ediția a VIII-a, în cadrul căruia 200 tineri au parcurs pedestru, plecând din orașele Iași, Botoșani sau Piatra Neamț, având ca destinație Schitul „Schimbarea la Față” de pe Muntele Ceahlău. Totodată, au fost organizate alte patru pelerinaje pedestre la mănăstiri și parohii din Arhiepiscopia Iașilor, prilejuite de hramul mănăstirilor vizitate, la care au participat 645 de pelerini și 37 de preoți. Au fost organizate 15 pelerinaje pentru liceeni și studenți, dintre care șase în străinătate, două schimburi de experiență cu tineri creștin-ortodocși din străinătate și un concurs eparhial de cunoaștere a Noului Testament.

Activitatea liturgică a fost marcată îndeosebi prin săvârșirea săptămânală a Sfintei Liturghii în trei biserici din Iași și 12 Sfinte Liturghii misionare în parohiile din eparhie. Prin Proiectul de burse Investește în România! Investește în Educație, au fost oferite 193 burse în valoare totală de 124.000 euro. ASCOR Iași a organizat în 55 de sate Caravana ASCOR - Pe urmele Prietenului tuturor, care a avut ca scop promovarea citirii Noului Testament în rândul tinerilor. În 2022, ASCOR a finalizat construirea unei noi case pentru o familie nevoiașă și a continuat organizarea de conferințe în perioada posturilor.

3) Prin Departamentul Misiune în universități, Sectorul de Misiune a inițiat numeroase activități în spațiul mass-media, fiind înregistrate: 49 de ediții ale emisiunii „Educația – modele, misiune, provocări”, realizată și difuzată la Radio Trinitas; peste 30 de intervenții în emisiuni: Lumina credinței (Radio Iași), TeleMoldova, Tele M, Radio România, Radio Trinitas, Apollonia TV, TVR, BZI LIVE. De asemenea, s-au susținut peste 35 cateheze în biserici și mănăstiri și s-a participat la simpozioane, conferințe și lansări de carte.

4) Departamentul PRO VITA a organizat în luna martie – „Luna pentru viață” – un Marș pentru Viață, care a adunat peste 2.000 participanți și a lansat podcastul „Prietenii lui Teodor” – despre acceptarea și recuperarea copiilor cu nevoi speciale.

Prin Programul de solidaritate pentru familia cu mulți copii – „Sfântul Stelian” au fost continuate proiectele: Dar Pentru Copii – donații colectate în valoare de 200.506 lei, finalizând renovarea caselor a două familii; Susținere la studii a copiilor din familii numeroase, cu rezultate bune la învățătură100 de burse oferite; Scrisori către Moș Crăciun – daruri în valoare de 45.000 lei pentru 300 copii. A fost continuat și proiectul „Cu dragoste pentru mame”, la care au fost invitate 40 mame cu mulți copii.

Activitatea misionară de la Maternitatea „Elena Doamna” din Iași a continuat prin consilierea femeilor în criză de sarcină, 22 de mame fiind sprijinite cu cele necesare nașterii și creșterii copilului. Cele trei apartamente ale Arhiepiscopiei Iașilor au cazat două mame aflate în criză de sarcină și șapte mame cu copii refugiați.

În decursul anului 2022 au fost rezolvate aspecte administrative legate de construcția Centrului Maternal „Sfânta Emilia” din Iași, urmând ca în anul 2023 să fie demarate lucrările de construcție.

De asemenea, a fost continuat proiectul Festivalul Familiei – ediția a II-a, cu tema „Familia – de la căutare la împlinire”, la care au participat peste 400 de persoane.

Încă din primele zile ale conflictului militar din Ucraina, Departamentul Pro Vita a oferit sprijin constant refugiaților ucrainieni, asigurând prim-ajutor în punctele de frontieră, transport, cazare, masă, asistență medicală, consiliere spirituală, servicii de reintegrare și recuperare psiho-emoțională. Pe parcursul anului, s-au organizat activități pentru mamele și copiii refugiați din Ucraina și s-a reușit organizarea logistică în cele trei puncte de frontieră de pe cuprinsul Arhiepiscopiei Iașilor, fiind atrase fonduri și investiții de 300.000 euro.

5) Departamentul de Consiliere și tratare a persoanelor dependente a organizat un Program de Recuperare din Adicție și a susținut Cursuri de formare profesională pentru ocupația „Consilier în domeniul adicțiilor”, respectiv cursuri de formare în cadrul Masterului de slujire și misiune pastorală, Formarea Tinerilor Preoți (FTP), Cursurilor de obținere a gradului profesional Definitiv în preoție. Au fost susținute conferințe, ateliere de prevenție și ore deschise la nivel local sau național, în domeniul adicțiilor.

6) Prin Departamentul Minorități au fost desfășurate activități dedicate credincioșilor de etnie romă, fiind organizate conferințe și întâlniri misionare, dar și o activitate de cercetare pe subiectul istoriei prezenței acestei etnii în Moldova. Astfel, amintim conferința „Pastorația romilor în trecut și actualitate”, eveniment dedicat zilei dezrobirii romilor din anul 1857, și întâlnirea misionară cu tema „Misiunea Bisericii în comunitățile de romi”, la care au participat sociologi, cercetători, teologi, dar și preoți de etnie romă.

7) Prin Departamentul Colaborări misionare s-au desfășurat mai multe activități în cooperare cu eparhiile Mitropoliei Basarabiei, fiind susținute participarea unor delegații de preoți din Mitropolia Basarabiei la ședințele de protopopiat sau la conferințele semestriale ale unor protopopiate din Eparhia Iașilor. Proiectul înfrățirilor între protopopiate/ parohii din Arhiepiscopia Iașilor și protopopiate/ parohii din Mitropolia Basarabiei a continuat și în acest an. La solicitarea eparhiilor Mitropoliei Basarabiei, Arhiepiscopia Iașilor a susținut financiar organizarea a 17 pelerinaje în Eparhia Iașilor, la care au participat 428 de persoane. Totodată, au fost acordate sprijin financiar, materiale și proiecte de arhitectură parohiilor și mănăstirilor din Mitropolia Basarabiei. Având în vedere situația conflictului din Ucraina, Arhiepiscopia Iașilor a organizat două transporturi umanitare, unul pentru refugiații din Ucraina, aflați în Episcopia de Bălți, și unul la Cernăuți.

În data de 27 martie, la biserica Parohiei Bârnova, sub egida „Pelerinaj la Mormântul lui Inculeț”, s-a oficiat Sfânta Liturghie și slujba de pomenire a membrilor Sfatului Țării care au votat Unirea Basarabiei cu România în anul 1918.

În Basarabia s-a participat la numeroase evenimente, dintre care amintim: sfințirea bisericii din satul Alexandru Ioan Cuza, raionul Cahul; conferințe studențești organizate de Universitatea Tehnică a Moldovei; comemorarea soților Ion și Aldea Teodorovici; conferințele preoțești de toamnă organizate de Episcopia Basarabiei de Sud și de Episcopia de Bălți.

La invitația Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Petru, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Teofan a participat la Chișinău, în perioada 19-20 octombrie 2022, la festivitățile prilejuite de împlinirea a 30 ani de la reactivarea Mitropoliei Basarabiei în cadrul Patriarhiei Române.

În anul 2022, Arhiepiscopia Iașilor a continuat să sprijine misiunea creștinilor ortodocși din Tanzania.

8) Societatea Ortodoxă a Femeilor Române - filiala Iași a organizat campanii filantropice și culturale, a continuat și întărit relațiile de colaborare cu filialele asociațiilor surori din țară. În cadrul evenimentului Românce de seamă în istoria poporului român, SOFR Iași a organizat o slujbă de pomenire Doamnei Elena Cuza la Solești – Episcopia Hușilor.

9) Centrul de formare și consiliere „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” a organizat conferințe și ateliere atât în cadrul întâlnirilor fizice, cât și online. Prin cele trei programe ale centrului, respectiv Implementarea unui program de suport și terapie duhovnicească; Dezvoltarea relațiilor sănătoase: părinți-copii, educatori-copii; Dezvoltarea unui program de Formare de Formatori în Biserică, peste 4.168 de persoane au beneficiat de consiliere și orientare, de ateliere de comunicare, de perfecționare și educative.

Lumină din făclia ostenelilor

Sectorul financiar a funcționat în 2022 cu următoarele structuri în componență: Compartimentul Central, Casieria centrală, Departamentul activitate specifică de cult, Departamentul relația cu protopopiatele și unitățile de cult și Departamentul de achiziții. În cadrul sectorului s-au desfășurat în special activități fără scop patrimonial și, punctual, o serie de activități economice.

Activitatea Sectorului economic s-a desfășurat prin intermediul următoarelor subunități:

1) Fabrica de lumânări „Sfântul Mina”; 2) Atelierul de tămâie; 3) Depozitul pentru obiecte de cult „Sfântul Luca”; 4) Librăria Doxologia; 5) Centrul de pelerinaje „Sfânta Parascheva” ; 6) Centrul Social Cultural „Sfântul Ilie” de la Miclăușeni; 7) Centrul Cultural-Pastoral „Sfântul Daniil Sihastrul” de la Durău; 8) Brutăria „Sfântul Onufrie”; 9) Patiseria „Pelerinul”; 10) Centrul de Evenimente „Agora”.

Activitatea Sectorului control financiar și audit intern s-a încadrat pe aceleași coordonate și anul trecut: asigurarea unei mai bune organizări a celorlalte sectoare, îndrumarea și verificarea respectării conformității activității acestora, efectuarea de analize și verificări specifice, precum și contribuția la conservarea și dezvoltarea patrimoniului instituției.

În anul 2022, sub coordonarea Sectorului agricol și silvic, gratuitățile de material lemnos aprobate unităților de cult, persoanelor fizice și juridice, de la cele trei ocoale silvice, au  fost în cantitate totală de 7.999 m.c. (cherestea, lemn de lucru și lemn de foc), valoarea fiind de 2.125.008,00 lei.

Sectorul Patrimoniu și Construcții bisericești are în componență: 1) Centrul de Conservare și Restaurare a patrimoniului de Artă Creștină „Resurrectio”; 2) Muzeul Mitropolitan; 3) Centrul Mitropolitan de Cercetări T.A.B.O.R.; 4) Serviciul tehnic; 5) Serviciul de arhitectură; 6) Echipa „Meșterul Manole”.

În cursul anului 2022, în cadrul Arhiepiscopiei Iașilor au existat un număr total de 484 de șantiere ce au vizat lucrări de construire, consolidare, reparare, restaurare, pictare, restaurare pictură, renovări la lăcașurile de cult, case parohiale, cancelarii parohiale, centre social pastorale, cultural-educaționale, centre medicale, de tratament, policlinici, chilii/ case mănăstirești și alte edificii.

În anul 2022, în cadrul Sectorului Fonduri Externe au fost realizate următoarele categorii de activități:

1) Coordonarea elaborării a opt proiecte pentru restaurare monumente istorice: Catedrala Mitropolitană (proiect pictură), Mănăstirea „Sfinții Trei Ierarhi”, Mănăstirea Stavnic, Parohia Fedeleșeni și Mănăstirea Miclăușeni (Castelul Miclăușeni) din județul Iași; Mănăstirea Bisericani, Mănăstirea Războieni și Parohia Poloboc din județul Neamț.

2) Implementarea a nouă proiecte pentru restaurare monumente istorice: Catedrala Mitropolitană (proiect pictură), Mănăstirea Bârnova, Parohia „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” – Bărboi, Palatul Mitropolitan, Mănăstirea „Sfinții Trei Ierarhi”, Parohia Fedeleșeni din județul Iași, Mănăstirea Tazlău, Mănăstirea Bisericani, Parohia Poloboloc din județul Neamț.

3) Implementarea a două proiecte pentru înființarea de centre de zi pentru persoane vârstnice, la Bălțătești, județul Neamț, și Miorcani, județul Botoșani.

Proiecte și perspective

Viața de parohie sau de mănăstire, lucrarea liturgică și cea misionară, învățământul teologic și educația religioasă, activitățile filantropice sau culturale rămân preocupările principale și în anul ce a început. Se va acorda cuvenita importanță și lucrărilor economice ce pot asigura un suport material adecvat pentru toate acestea.

Evidențiem, mai jos, câteva dintre prioritățile anului în curs:

1) Dedicarea uneia dintre conferințele semestriale preoțești temei: „Implicarea laicilor în viața Bisericii”.

2) Organizarea unor evenimente cu referire la opera lui Dimitrie Cantemir.

3) Întâlniri lunare, numite Serile Filocalice la Sinaxar, la care să fie invitați să participe, mai ales, credincioși cu preocupări intelectuale și duhovnicești.

4) Elaborarea unui ghid care să vină în sprijinul parohiilor și mănăstirilor prin punerea la dispoziție a elementelor de ordin legislativ, statutar și organizatoric în domeniile: contabil, juridic, agricol, inventariere, atragerea de finanțări și sponsorizări etc.

5) Organizarea Întâlnirii tinerilor Ortodocși din Moldova - ITOM, cu participarea a 1500 de tineri din Mitropolia Moldovei și Bucovinei.

6) Demersuri în vederea înființării unui Centru Ortodox pentru Recuperare din Adicții – CORA.

7) Crearea unui sistem de filantropie medicală prin recrutarea de medici care pot oferi, ocazional, acolo unde activează, consult de specialitate persoanelor fără posibilități materiale (proiect generic numit „Samarineanul milostiv”).

8) Demersuri în vederea construirii unui Așezământ filantropic – Centru de zi pentru recuperarea copiilor cu dizabilități neuromotorii „CAPERNAUM” în Iași.

9) Pregătirea documentației pentru reamenajarea fostului Punct Termic „Sfântul Lazăr” în vederea înființării/ transferului unui Centru de zi pentru copii defavorizați.

10) Pregătirea documentației pentru construirea unui nou Sediu central multifuncțional pentru asistență socială în Iași (Casa „Diaconia Nouă”).

Citește alte articole despre: actualitate, Arhiepiscopia Iasilor, stiri