Reputatul istoric Sorin Iftimi a fost înmormântat la Iași: „Avea o permanentă disponibilitate de a ajuta, o generozitate debordantă”

Arhiepiscopia Iașilor Noiembrie 17, 2021   Autor: Tudorel Rusu

Numeroși oameni de cultură din Iași, istorici, profesori și oficialități locale au fost astăzi alături de familia îndoliată a istoricului Sorin Iftimi la slujba înmormântării. Recunoscut și apreciat ca fiind cel mai bun specialist pe subiecte legate de istoria capitalei Moldovei, Sorin Iftimi a fost înmormântat în Cimitirul „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”, slujba fiind oficiată de PS Părinte Episcop vicar Nichifor Botoșăneanul, alături de un sobor de preoți și diaconi. Răspunsurile la slujba înmormântării au fost date de membri ai Corului Ateneului Național din Iași.

Înainte de înhumare, PS Părinte Episcop Nichifor Botoșăneanul a citit mesajul de condoleanțe transmis de IPS Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei.

„Vestea mutării la cele veşnice a domnului Sorin Iftimi ne-a surprins şi ȋntristat şi pe noi, slujitorii Bisericii din Moldova - ierarhi, preoți şi mireni, deopotrivă - mai    ales    că   entuziasmul   său,   energia   sa   şi  angajamentul necondiționat din multele proiecte de cercetare sau editoriale nu prevesteau o despărțire atȃt de timpurie. Am văzut ȋn domnul Sorin Iftimi, pe toată durata ȋmpreună-lucrării sale cu ostenitorii de la Centrul Eparhial Iaşi, o inepuizabilă dăruire de sine, o necontenită combustie sufletească şi intelectuală pentru descifrarea şi ȋnțelegerea trecutului ca fundament al prezentului. Ȋn demersul său de descoperire a unei istorii uitate, a unor poveşti cu oameni şi locuri, istoricul, cercetătorul lăsa să se ȋntrevadă omul ȋndrăgostit de poveste, de veşnicie şi de sens. Acestor repere a ȋncercat, neobosit, să ȋi facă părtaşi ȋn cursul deselor ȋntȃlniri, convorbiri şi consultări la nivelul eparhiei noastre, de-a lungul a peste două decenii de colaborare, pe interlocutorii sau convivii săi. Ca autor sau coautor a ȋncredințat spre publicare de-a lungul vremii la editura eparhială mai multe lucrări, ȋntre care amintim «Cercetări privitoare la istoria bisericilor ieşene», «Iaşii. Simbolurile unui oraş simbol», «Heraldica Palatului Sturdza de la Miclăuşeni», «Giovanni Schiavoni – un pictor italian în Moldova», «Palatul Sturdza de la Miclăuşeni - file dintr-un album risipit».  Un număr semnificativ de studii ale domniei sale au constituit contribuții consistente şi valoroase ȋn monografii sau volume colective tematice”, s-a arătat în mesajul transmis de Mitropolitul Moldovei și Bucovinei.

IPS Părinte Teofan a amintit în mesajul de condoleanțe și de calitățile morale ale apreciatului istoric ieșean: „Ori de cȃte ori a fost nevoie - şi mărturiile sunt unanime ȋn acest sens - am aflat ȋn domnul Sorin Iftimi un sfătuitor onest, un specialist competent, cu mult discernămȃnt, ȋn cazul căruia stringența unui proiect nu excludea pacea, serenitatea, pe care reuşea să le insufle celor cu care lucra. O permanentă disponibilitate dea ajuta, o generozitate debordantă, cum rareori mai putem găsi ȋn jurul nostru, ne dădea tuturor ȋndrăzneala de a-i căuta sfatul, de a-l ȋntȃlni şi a ne bucura. Cercetător riguros ȋn argumentare şi povestitor cu har, mai totdeauna pelerin pedestru pe platoul de aur al Iaşului, cu bornele de plecare şi de sosire la Palatul Culturii, respectiv Muzeul Unirii, ȋn căutarea altor şi altor istorisiri despre oameni, monumente, ȋntȃmplări şi destine, fascinat de ceea ce poate tăinui trecutul şi permanent animat de bucuria dăruirii, ȋmpărtăşirii propriilor descoperiri cu semenii săi. Rȃvna şi entuziasmul nu au exclus niciodată rafinamentul discursului. Istoric erudit, a ştiut să ȋmbrace veşmȃntul smereniei, atitudinea rigidă, inabordabilă fiindu-i cu totul străină. Multa sa ştiință de carte nu o afişa cu emfază, pentru a-şi pune ȋn inferioritate interlocutorul, ci o folosea ca izvor de ȋmbogățire şi odihnă a celuilalt. Evitȃnd stridențele, căuta autenticitatea lucrurilor. Exigent cu sine, empatic cu semenii, cultiva relațiile, fundamentându-le pe o reconfortantă ȋncredere. Modestia şi jovialitatea Domniei Sale erau chei ale ȋntȃlnirii ingenue între suflet şi suflet”.

Sorin Iftimi s-a născut pe 27 septembrie 1965, în localitatea Mileanca din judeţul Botoşani. A fost istoric, muzeograf grad I A la Muzeul de Istorie din cadrul Complexului Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi, expert atestat în patrimoniu cultural mobil. Absolvent al Liceului „Emil Racoviță” din Iași, al Facultăţii de Istorie a Universităţii „Alexandru loan Cuza” - Iaşi, a fost muzeograf în cadrul Muzeului de Istorie a Moldovei din structura Complexului Muzeal Naţional „Moldova” între anii 1995-1999 şi 2008 - 2021. În perioada 2000 - 2008 a fost cercetător la Centrul de Istorie şi Civilizaţie Europeană din cadrul Academiei Române - Filiala Iaşi. Sorin Iftimi a obţinut titlul de doctor în istorie în 2006, la Facultatea de Istorie-Filosofie-Geografie a Universităţii din Craiova, cu teza „Curtea Doamnei în Moldova şi Ţara Românească (XV-XIX)”. În perioada 2009-2013 a predat în cadrul Masterului de Patrimoniu Mobil şi turism cultural, organizat de Facultatea de Istorie a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, iar în 2015 a obţinut atestatul de expert în bunuri arheologice şi istorico-documentare, istorie modernă, memorialistică, emis de Ministerul Culturii. În 2004, a fost decorat cu Medalia „Meritul Cultural”, clasa II, categoria F- „Promovarea culturii”. Recunoscut ca unul dintre cei mai cunoscuţi şi apreciaţi istorici ieșeni, cu o activitate ştiinţifică prolifică, adesea interdisciplinară, Sorin Iftimi a fost membru în mai multe societăţi, comisii şi comitete ştiinţifice, precum şi membru în mai multe redacţii ale publicaţiilor ştiinţifice.

Citește alte articole despre: actualitate, Arhiepiscopia Iasilor, stiri