„Omul vorbește cu Dumnezeu prin Rugăciune” - pregătire pentru cateheze demonstrative în cadrul Protopopiatului II Iași

Arhiepiscopia Iașilor Septembrie 20, 2022

Întâlnirea a avut scop principal aprofundarea ideii de cateheză la un curs de formare în activitatea catehetică premergător catehezei demonstrative. La începutul activității, a fost prezent Părintele Protopop Pc. Pr. Dr. Marius Daniel Profir, care a subliniat faptul că activititatea catehetică din acest an este o continuare a activității catehetice desfășurate la noi în protopopiat, cuprinzând cursul de formare pentru preoți și cateheze demonstrative la parohii, pe lângă celelalte evenimente cu caracter catehetic din cadrul Protopopiatului II Iași. Părintele Inspector Bogdan Racu a expus pe scurt care este scopul activității și faptul că se dorește ca activitatea catehetică să devină o lucrare constantă în cadrul parohiilor, folosind deopotrivă mijloace clasice și moderne pentru transmiterea învățăturilor de credință ortodoxă.

Din cadrul Protopopiatului II Iași au fost prezenți nouă preoți care au fost activ implicați atât în activitatea catehetică prezentată, cât și în dezbaterea privind modalitatea cea mai potrivită de a transmite cu cât mai multă ușurință, într-un mod organizat, cunoștințe catehetice către enoriași. Astfel preoții prezenți s-au pregătit ca în cursul lunilor următoare să susțină câte o cateheză demostrantivă în cadrul parohiilor pe care le păstoresc.

Trainingul catehetic propriu-zis s-a desfășurat în trei etape. Prima etapă a fost susținerea unei cateheze cu titlul „Omul vorbește cu Dumnezeu prin Rugăciune” susținută Pr. Iulian Vornicu, responsabil cu cateheza în cadrul Protopopiatului II Iași.  În a doua etapă, părintele inspector a prezentat celor de față activitatea catehetică ca și componentă a misiunii preoțești în parohii. A treia etapă a constat în faptul că fiecare dintre cei prezenți au prezentat scopul pentru care și-au ales tema pe care o vor prezenta la parohie, rezultatele vizate și modul cum își propun să-i apropie pe enoriași de învățătura de credință abordată.

Au fost foarte interesante intervențiile avute de preoți cu privire la modul cum se face rugăciunea în cadrul parohiei, de către enoriași, dar și emoționantă a fost prezentarea programului de rugăciune pe care fiecare preot îl face ca și rugăciune personală, ca și canon de îndeplinit pentru slujirea preoțească. S-a prezentat un program echilibrat bazat pe experiență dar și pe dorința de a sluji și a vorbi cu Dumnezeu. S-a pornit de la cuvintele Sfintelui Scripturi și ale Sfinților Părinți cu privire la timpul și modul în care se face rugăciunea, punându-se accent pe aplicarea rugăciunii mai ales în viața de zi, amintindu-se exemple de cărți de rugăciune, de program de rugăciune sau de implicare în rugăciunea făcută. Fiecare preot prezent și-a motivat apoi titlul ales pentru cateheza pe care o va susține, prezentându-se și idei sau sfaturi pentru o bună reușită a demersului.

La finalul activității, unii participanți au dorit să transmită câteva impresii ocazionate de participarea la această activitate:

 „Socotesc că training-ul catehetic desfășurat astazi la sediul protoieriei și-a atins scopul,din cel puțin doua motive: Reprezentanții biroului catehetic au aflat cu pot ajuta concret preotii în pregatirea catehezelor demonstrative. În al doilea rând, preoții participanți și-au însușit metodologia pregătirii și realizării unei cateheze demonstrative”. Pr. Iulian Vornicu, Parohia „Sf.Voievozi” Prisăcani, coordonator cateheză Protopopiatul II Iași

„Cateheza este pentru preot și enoriași un mod de a comunica adevăruri de credință într-un mod cât mai simplu și concret, pentru a nu ajunge să asiste la slujbe și rugăciuni doar ca fiind ceva exterior, ca o piesă de teatru. O cateheză devine astfel prilejul ca enoriașii să se apropie de păstorul lor și de a pune întrebări sau a schimba experiențe ce pot fi formatoare pentru toți cei implicați într-un asemenea demers, adică atât pentru preot, cât și pentru credincioși. Așadar se pleacă de la ceea ce ar trebuie să fie o lecție și se ajunge la o experiență gustată în laboratorul mântuirii, Biserica noastră Ortodoxă, prin trăirea autentică a învățăturilor lui Hristos.” Pr. Iulian Andrei, Parohia ”Sf.Ier. Nicolae Bohotin”.

 

Citește alte articole despre: actualitate, Arhiepiscopia Iasilor, stiri