Întâlniri de cerc pastoral în Girov

Arhiepiscopia Iașilor Martie 17, 2017

Temele celor două întâlniri au fost susţinute de către preotul Paul Sava („Icoana - fereastră către veşnicie“) şi preotul Ştefan Zaharia („Icoana - obiect de artă sau de cult?“).

Referitor la reuniunea din 15 martie 2017, cea de la Verşeşti, trebuie să spunem că imediat după Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite a fost săvârşită Taina Sfântului Maslu, la care au participat preoţii din comuna Girov şi credincioşi din parohie şi din împrejurimi.

Părintele Ştefan Zaharia a subliniat în cuvântul de învăţătură diferenţele şi asemănările dintre obiecte de artă şi cele de cult care se referă la chipul sfinţilor, la unele scene biblice şi cele cu tematică religioasă: „Avem în vedere când observăm un obiect cu semnificaţie religioasă natura lui, menirea lui şi afierosirea lui. Deseori diferenţa dintre kitsch şi un obiect de artă e greu sesizabilă, la fel ca şi cea dintre un obiect comercial şi o icoană. Să nu uităm că icoana are rugăciune de sfinţire, că ea este pregătită conform unor rânduieli şi canoane şi că ei i se oferă mai mult decât admiraţie, şi anume închinare, venerare sau cinstire.  Icoana nu este o simplă imagine, nici doar o ilustraţie a Sfintei Scripturi. Ea este ceva mai mult: mesaj evanghelic, obiect de cult care face parte integrantă din viaţa liturgică şi din rugăciunea particulară. Aşa se explică importanţa pe care Biserica o dă imaginii iconice. Fireşte, nu oricărei reprezentări, ci imaginii specifice, pe care ea însăşi a făurit-o în decursul istoriei sale în lupta împotriva păgânismului şi a ereziilor, pe care a plătit-o cu sângele unui mare număr de martiri şi mărturisitori în timpul perioadei iconoclaste (726 - 843 d.Hr.) şi nu numai. Să apreciem identitatea pe care am moştenit-o şi să facem din chipul înnegrit de fumul lumânărilor sau al candelei, ce reprezintă cel mai adesea pe Maica Domnului sau pe sfinţii dragi poporului român, sursă de preschimbare a noastră în duhovnicescul pe care îl cerem lui Dumnezeu“.

Părintele paroh Ionel Ababei a prezentat programul catehetic şi liturgic pentru perioada precedentă Învierii Domnului, a invitat credincioşii la Marşul pentru viaţă, ce va avea loc sâmbătă, 25 martie 2017, la Piatra Neamţ şi s-a înscris între preoţii care vor susţine cateheze demonstrative în vara acestui an, conform programei catehetice a Arhiepiscopiei Iaşilor pentru anul 2017.  (Pr. Ionuţ Florin Horceac)

Citește alte articole despre: actualitate, Arhiepiscopia Iasilor, stiri