Hotărârile Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei din 11 septembrie 2018

Arhiepiscopia Iașilor Septembrie 11, 2018

Pe ordinea de zi a şedinţei s-au aflat mai multe subiecte privind viaţa bisericească din Moldova, care sunt de competenţa Sinodului Mitropolitan. Dintre hotărârile luate cu acest prilej, amintim:

- Analiza propunerilor formulate de către eparhiile din cadrul Mitropoliei Moldovei și Bucovinei cu privire la modificarea și completarea proiectului de „Metodologie pentru primirea, dăruirea, aducerea și ducerea în procesiune a Sfintelor Moaște în Biserica Ortodoxă Română”. Aceste propuneri vor fi înaintate către Cancelaria Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române;

- Analiza propunerilor privind modificarea sau completarea textului broşurii „Familia binecuvântată”, întocmit de către Comisia canonică, juridică şi pentru disciplină a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române;

- Desemnarea membrilor titulari și supleanți în Consistoriul Mitropolitan al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei pentru mandatul 2018-2022;

- Aprobarea organizării unei Consfătuiri catehetice anuale la care să participe inspectorii pentru cateheză din cadrul eparhiilor Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, în vederea dezvoltării unor proiecte comune;

- Abordarea problematicii privind susținerea inițiativei civice a Coaliției pentru Familie de modificare a art. 48 din Constituția României, în sensul precizării că familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între un bărbat și o femeie.

Pe ordinea de zi a ședinței s-au mai aflat și evaluarea unor activități misionare desfășurate pe cuprinsul Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, precum și unele probleme de ordin administrativ-bisericesc, patrimonial sau disciplinar.

Biroul de presă al Arhiepiscopiei Iașilor

Citește alte articole despre: actualitate, Arhiepiscopia Iasilor, stiri