Priveghere în cinstea Maicii Domnului și workshop la IBMF 2019