IPS Teofan: „Omul liber este omul stăpân peste patimi”