Catapeteasma Bisericii „Tăierea Capului Sf. Ioan Botezătorul” din centrul Iașului a fost resfințită