Conferință la Călărași-Botoșani: „Nașterea de prunci în lumina teologiei Sfinților Părinți și a legislației europene-o abordare juridico-teologică”

Arhiepiscopia Iașilor Martie 17, 2017

Conferința a fost precedată de Ceasurile Împărătești, slujba Sfintei Liturghii a Sfântului Grigorie Dialogul, Sfeștania și slujba Sfântului Maslu. Din soborul de preoți prezent la rugăciune au făcut parte pr. Anton Frunză (fost protoiereu al orașului Iași), pr. dr. Dumitru Tincu (Parohia „Sfântul M. Mc. Gheorghe”-Hârlau), pr. Ioan Păduraru (Parohia Călărași I) și pr. drd. paroh Vasile-Lucian Goldan. Dorința de rugăciune a credincioșilor a fost exprimată într-un mod concret, astfel, cu toate că slujba s-a desfășurat într-o zi de lucru, biserica s-a dovenit a fi neîncăpătoare pentru cele aproximativ 150 de persoane prezente cu evlavie la rugăciune. Lor li s-au alăturat elevi ai Școlii Generale din Comuna Călărași, cadre didactice și oficialități ale administrației locale, alături de d-na primar Elena Vrajotis. Răspunsurile la strană au fost date de Andrei Lefter, Daniel Tincu, Justinian Tincu, Marius Siminiceanu și Daniel Costea.

Toți cei prezenți la rugăciune au primit câte o sticluță cu mir sfințit, o cruciuliță și o gustare caldă, toate pregătite de către Consiliul și Comitetul parohial, alături de părintele paroh.

După predica părintelui Anton Frunză, care în puține cuvinte, dar pline de înțelepciune a explicat pe înțelesul tuturor valoarea și însemnătatea postului și a rugăciunii, a urmat desfășurarea sesiunii de comunicări. Cei prezenți au putut urmări o dezbatere interdisciplinară ce a angrenat numeroase păreri și opinii ale doctoranzilor facultăților de Teologie Orodoxă, Istorie, Drept și Filosofie din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Sesiunea a fost deschisă de pr. dr. Dumitru Tincu cel care a subliniat actualitatea învățăturii Sfinților Părinți cu privire la însemnătatea familiei pentru viața fiecărei persoane, aducând în discuție  și problematica păcatului uciderii vieții nenăscute. Acesta a fost urmat de doctoranda Facultății de Drept, Ana-Maria Goldan. Dumneaei ne-a prezentat, într-o manieră sistematică, o evaluare juridică a drepturilor și a obligațiilor parinților față de copii, precum și prevederile codurilor civil, respectiv penal cu privire la nașterea de prunci. Dezbaterea a căpătat valențe bioetice odată cu susținerea lucrării doctorandului Andrei-Ionuț Lefter, care a prezentat statutul embrionului uman din punct de vedere etic și teologic, drd. Daniel-Dumitru Tincu a expus opinia filosofică cu privire la constituirea și alcătuirea unei familii, apreciind totodată și înalta calitate a prezentărilor. Conferința a fost încheiată de lucrarea pr. drd. Vasile-Lucian Goldan, cel ce a evidențiat însemnătatea rolului familiei creștine în societate și a prezentat lucrarea „Aborior – din punct de vedere teologic, etic și juridic”.

Fiecare participant a primit câte un buchet de flori și o carte din partea organizatorilor, sesiunea de comunicări încheindu-se cu promisiunea că cei de față se vor reîntâlni în fiecare an pentru a oferi continuitate și calitate conferinței organizate la Parohia „Sfinții Împărați Constantin și Elena”.

La finalul conferinței, părintele paroh a mulțumit bunului Dumnezeu, invitaților și credincioșilor pentru ajutorul oferit și totodată pentru interesul deosebit manifestat de cei prezenți vis-a-vis de dezbaterile și prezentările sesiunii de comunicări. (Pr. drd. Vasile-Lucian Goldan)

Citește alte articole despre: actualitate, Arhiepiscopia Iasilor, stiri