Comunicat de presă: Restaurare, consolidare, amenajare și introducere în circuitul turistic a monumentelor istorice din Ansamblul Bărboi - Iași

Arhiepiscopia Iașilor Noiembrie 28, 2022

Finalizarea proiectului „Restaurare, consolidare, amenajare și introducere în circuitul turistic a monumentelor istorice din Ansamblul Bărboi Iași, Biserica cu hramul Sfinții Apostoli Petru și Pavel, turnul de intrare, amenajarea incintei”, Cod SMIS: 116777

PAROHIA „SFINȚII APOSTOLI PETRU ȘI PAVEL” – BĂRBOI a organizat în data de 24.11.2022 în incinta Ansamblului Bărboi din Iași conferința de presă pentru a anunța finalizarea proiectului cu titlul: „RESTAURARE, CONSOLIDARE, AMENAJARE ȘI INTRODUCERE ÎN CIRCUITUL TURISTIC A MONUMENTELOR ISTORICE DIN ANSAMBLUL BĂRBOI IAȘI, BISERICA CU HRAMUL SF. APOSTOLI PETRU ȘI PAVEL, TURNUL DE INTRARE, AMENAJAREA INCINTEI”, implementat în perioada noiembrie 2017 - noiembrie 2022.

Proiectul a fost co-finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția si valorificarea durabilă a patrimoilui cultural, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural. Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 este Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, iar Organismul Intermediar este Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est.

Obiectivul general al proiectului este impulsionarea dezvoltării municipiului Iași prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural „Ansamblul Bărboi” și a identității culturale a Iașului.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt restaurarea și consolidarea monumentelor istorice din Ansamblul Barboi respectiv: Biserica Sf. Apostoli „Petru și Pavel” – Bărboi, Turnului Clopotniță și amenajarea incintei ansamblului și introducerea în circuitul turistic a Ansamblului Bărboi.

Rezultatele proiectului sunt restaurarea unui obiectiv cultural și creșterea numărului preconizat de vizite / an la obiectivul de patrimoniu cultural la 9.900, până la finalizarea proiectului.

Impactul proiectului: implementarea proiectului va determina creșterea atractivității zonei, va contribui la conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului cultural al Municipiului Iași și la dezvoltarea sectorului turistic, atât la nivel local, cât și la nivel regional.

Valoarea totală a proiectului este de 15.974.681,50 lei, din care finanțarea eligibilă nerambursabilă este de 15.621.022,87 lei, contribuția din FEDR fiind de 13.277.869,44 lei.

Date de contact beneficiar: Parohia „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” Bărboi, Std. Bărboi nr. 12, Mun. Iași, Tel.: 0734996019, Fax: 0232214436, Web: bisericabarboi.ro.

Citește alte articole despre: actualitate, Arhiepiscopia Iasilor, stiri